Factfulness

Factfulness ljudbokHans Rosling blev innan hans alltför tidiga död något utav en internationell superstjärna. Med bakgrund som läkare, hälsoprofessor och initiativtagare till Läkare utan gränser så hade han i ett tidigt skede av sin karriär en humanistisk inriktning. Till stor del ägnade han den senare delen av sitt liv till folkbildning och att sprida budskapet att vår värld på det stora hela, i ett mänskligt hänseende, faktiskt har blivit bättre.

Boken Factfulness är väldigt nära förknippad med Hans Rosling som person. Och många anser att den förmedlar kärnan av hans existens. I den så presenterar Rosling de många framsteg som människan har gjort, och de enorma nettovinst gällande hälsa och välfärd som den moderna tiden har inneburit. Boken blev snabbt en internationell bästsäljare, och uppmärksammades av ett stort antal kända personer runt om i världen. Många har kommit att anse den vara en av vår tids viktigaste böcker.

Världen har blivit bättre

I tider då det var och är väldigt vanligt med dystopisk världsbilder så var Factfulness något utav en revolution när den publicerade 2018, dryga ett år efter Hans Roslings död. Den utgavs i ett samarbete mellan Hans Rosling, hans son Ola Rosling och svärdotter Anna Rosling Rönnlund. Boken driver den övergripande tesen att världen på det stora hela har blivit bättre, och att vi gör fel när vi säger att saker och ting har blivit sämre.

Genom att utgå ifrån människors föreställningar så tar boken avstamp i idén att världen och samhället har blivit farligare, att vi har blivit sjukare och att vi numera löper större risk att dö en förtidig död än tidigare. Utifrån detta presenteras motfakta som visar att verkligheten är annorlunda, och att vi tvärtom mår bättre än vi någonsin tidigare har gjort.

De flesta länder har blivit utvecklade

Det är väldigt vanligt att dela in länder i kategorierna utvecklingsländer och utvecklade länder. I Factfulness så presenteras en alternativ modell, och att man istället för tänka på länder i inkomster. Och om man tittar på hur mycket pengar folk runt om i världen tjänar, så har de flesta numera relativt sett harmoniserade inkomster. Detta är i sin tur ett tecken på att alla numera har det bättre om man jämför med bara någon eller några generationer tidigare.

En viktig påminnelse

Det är väldigt enkelt att låta negativa tankar ta över. Såväl när det handlar om ens egen vardag som när det handlar om hur vi förhåller oss till omvärlden. Factfulness ger oss en väl behövlig påminnelse om att saker och ting inte alltid är så negativa som det verkar. Särskilt i tider då vi ständigt matas med information från såväl sociala som traditionella medier. Om du känner att du behöver kalibrera din omvärldskompass så finns det nog ingen bättre rekommendation än att lyssna på Factfulness. Det är både en ögonöppnare och en enkel väg till att få ett lite mer sympatiskt förhållningssätt till vår kollektiva och gemensamma omvärld.

Vill du lyssna på Factfulness som ljudbok?

Factfulness gör sig precis lika bra som ljudbok som vid egen läsning. Den är en omvälvande upplevelse som ger oss bättre förståelse av såväl oss själva som omvärlden i stort. Den finns tillgänglig på ett stort antal ljudbokstjänster. Och nu har du chansen att lyssna på den gratis hos Bookbeat i 30 dagar. Den finns även tillgänglig på Bokus Play där du också kan få en gratis testperiod helt utan krav.

Har du aldrig tidigare använt någon utav dessa ljudbokstjänster? Då rekommenderar vi definitivt att du gör Factfulness till din första ljudboksupplevelse. Det blir både lärorikt och spännande! Bäst av allt är att du inte behöver betala en krona och själv avgör om du vill fortsätta prenumerera på andra ljudböcker.